Home › Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Koncepcja powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego

Idea powstania przedsiębiorstwa windykacyjnego to efekt wieloletnich doświadczeń ekipy menedżerów o rozległym dorobku w branży finansowej, konsultingowej i audytorskiej. W wyniku badań rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z menedżerami na co dzień zmagającymi się z zagadnieniami rosnącej pułapki złych długów, powstał koncept biznesu, którego założeniem było zaproponowanie kompleksowej oferty, zbudowanej z szerokiej palety mechanizmów ekonomicznych i operacyjnych, która łączy umiejętne i niestandardowe sterowanie zestawami długów z rutyną służb i współpracowników operacyjnych. Z własnych doświadczeń twórców firmy widać, iż małe i słabe logistycznie jednostki rynkowe – banki i kasy spółdzielcze, mniejsze banki komercyjne, instytucje parabankowe i zwykłe korporacje – zmagają się z ogromnymi problemami w tym temacie, nie będąc w stanie lub nie mogąc z przyczyn logistycznych czy też prawnych podjąć walki z oszukańczymi dłużnikami bardziej twórczo, bez ograniczania się do łatwej i nie bardzo skutecznej procedury komorniczo-sądowej. Innowacyjny zestaw produktów i usług, stworzony przez specjalistów organizacji i twórczo dostosowywany do oczekiwań usługobiorcy, umożliwia sprofilowaną ofertę dla firm nie tylko finansowych, lecz także organizacji i jednostek sektora publicznego, fundacji oraz stowarzyszeń, gdzie wspólnym mianownikiem są zaległości płatnicze. Zwłaszcza bardzo dobrze rozumiane są tu oczekiwania oraz specyfikę działania spółdzielczych instytucji finansowych..


By Edek | on Friday, April 21 2017 17:58